Haq MEri MOhabbat Ka Ada Kiy0n

Haq MEri MOhabbat Ka Ada Kiy0n Nhi KartE
Tum Dard
Haq MEri MOhabbat Ka Ada Kiy0n Nhi KartE,

Tum Dard T0 DEtE H0 Dawa Kiy0n Nhi KartE
Kiy0n BEthE H0 Kham0sh Si Raah ME MErE AaGE,

Na R0 MErE MarnE Ki Dua Kiy0n Nhi KartE
Tum Dard T0 DEtE H0 Dawa Kiy0n Nhi KartE.

Ph00l0n Ki Tarha JiSm Hai Pathar Ki Ti Tarah,
DiL MErE HasEEn L0G Wafa Kiy0n Nhi KartE.

Tum Dard T0 DEtE H0 Dawa Kiy0n Nhi KartE
Aankh00n Ki AdaaLat SE Bari Kar T0 Diya Hai

Afs0s MEri Jaan REha Kiy0n Nhi KartE.
Tum Dard T0 DEtE H0 Dawa Kiy0n Nhi KartE

Haq MEri MOhabbat Ka Ada Kiy0n Nhi KartE,
Tum Dard T0 DEtE H0 Dawa Kiy0n Nhi KartE.

Read more Karbala SMS - Shia SMS

Other Most Popular Karbala SMS - Shia SMS